Marknad og salg


Med forventa "salgstid" på 8 - 12 år frå planting og 60-70% utnyttingsgrad vil ein i perioden 2012 til 2020 kunne
levere 6-7000 trær frå plantasjen. Salget vil i hovedsak vera retta mot oppkjøpar, men vil og opne opp for sjølvhogst.

Ynskjer å opprette kontakt med engromarknaden og andre kjøpara som idrettslag, klubbar og foreningar som 
ynskjer å ta på seg salg i samband med lagsarbeid.

Send kontaktinfo. til: ohelland@dcpost.no

Engrosalg

Sjølvhogst


Horvei Gard
|

Horveidvegen 78
|
5723 BOLSTADØYRI
/

Oddbjørn Helland
|

Mobil: +47 908 52 104
|

ohelland@dcpost.no
        Rediger