Horvei


Etter ti-tals år med husdyr var sauehaldet avslutta hausten 2004, og drifta på
nær 20 daa vart omlagt til joletreproduksjon.
Garden er eit av åtte småbruk på Horvei som ligg 3 km aust for Bolstadøyri i Voss Kommune.
Eigar Oddbjørn Helland.


Utenom innmark har garden ca.320 daa produktivt skogareal der dei siste 15 åra har
vore henta ut 1100m3 tømmer + virke til eige bruk.
Innan år 2030 vil ein kunne hente ut nye 2000m3 med gran av skogeigedomen.


Planting av joletre tok til våren 2005 og i løpet av tre år er det sett ut nær 10-tusen
fjelledelgran av 7 ulike proveniensar.Engrosalg

Sjølvhogst


Horvei Gard
|

Horveidvegen 78
|
5723 BOLSTADØYRI
/

Oddbjørn Helland
|

Mobil: +47 908 52 104
|

ohelland@dcpost.no
        Rediger